loading

Učenie sa z inovácií a skúseností z úspešných projektov

Od plánovania prezentácie na internete až po realizáciu komplexných dynamických projektov.

Netvrdíme, že sme najlepší. Firiem s podobným zameraním je veľa. My sa však odlišujeme. Tam, kde ostatní opakujú, to čo vidia u susedov a plávu v zabehnutých vodách, my prinášane inovacie. Nové, neokukané, netradičné, odvážne riešenia. Nie je našim cieľom stať sa kvapkou v oceáne. My sami chceme byť oceánom! Pre nás je podstatná kvalita našej práce a našich výrobkov. A tak isto odlišnosť ! Nestotožňujeme sa s mainstreamovými riešeniami, nenájdete nás v masovom hlavnom prúde. Prinášame riešenia pre odvážnych vizionárov, pripravených prekonávať prekážky a preskočiť budúcnosť. Tam, kde tradičné softvérové ​​a internetové riešenia dosahujú svoje limity, kde ľudská myseľ už nedokáže udržať tempo, implementujeme umelú inteligenciu a vytvárame produkty na správu údajov s maximálnou komplexnosťou na najvyššej matematickej úrovni.
 

Stať sa dokonalý nie je pre nás dostatočným cieľom. My chceme dosiahnuť niečo výnimočné. Dlhoročná spolupráca s vedúcimi svetovými spoločnosťami s trhovým podielom viac 30 miliard dolárov, ich dôvera v nás a naše produkty, ako aj portfolio klientov v 20 krajinách - to všetko sú nezanedbateľné atribúty našej kvalíty.

Na konci deväťdesiatych rokov sme ako prví prišli s plne virtuálnou web stránkou, po nej nasledoval náš prvý patent, ktorý zahájil dlhý zoznam ďalších patentov, inovácií a ideí. Rovnako ako prví sme sprístupnili na webe virtuálne prehliadky architektonických projektov. V tom istom období, krátko po miléniu, sme zamerali našu pozornosť na riešenia mobilných web stránok. Dlho predtým, ako vôbec boli prvé smartfóny uvedené na trh. Patríme tiež k priekopníkom v oblasti webových softvérových riešení pre predaj kupónov a darčekových poukážok.

TurboVision nielen propaguje inováciu, my sme inovácia, žijeme pre naše vízie a každý deň napĺňame naše heslo: „Urob viac! Urob to vizionársky!“. Naším poslaním je na základe využitia všetkých znalosti umelej inteligencie položiť základy nových produktov a technologií s matematicky ukotvenou architektúrou dátových štruktúr.
Žijeme pre naše vízie a s našimi víziami, naše projekty a zákazníci nás k tomu inšpirujú. Iba vízie a ideály môžu skutočne zabezpečiť  pokrok vo svete a posunúť ho vpred.

Každodenný biznis v obchodnom živote je pre nás výzvou, ako aj nároky moderných spoločností, požiadavky médií a ich uplatnenie v záujme klientov. Naše výrobky a služby sú založené na najvyššej úrovni moderných komunikačných technológií a sú výsledkom vizionárskej činnosti ľudí, ktorých cieľ nikdy nemôže byť dosť vysoký.

Na rozdiel od tisícov webových poskytovateľov, ktorí využívajú open- source systémy, pretože sami nemajú know-how na vývoj vlastných platforiem alebo softvéru, a teda nevedia naplniť úspešne nielen vlastné ideály a vízie, ale už vonkoncom nie idei svojich zákazníkov, TurboVision  ponúka celú škálu vlastných riešení a produktov. Zákaznícky projekt je vždy pre nás primárny, nie platforma, ktorú chceme zákazníkovi predať.

Skutočnosť, že viac ako 95 percent našich zákazníkov s nami pracuje viac ako 10 rokov a dôverujeme našim produktom a službám, hovorí sama za seba.

 

 

1.277 další odporučiju aj tento obsah

Spoločnosť TurboVision » KontaktSpoločnosť TurboVision » Kontakt
Spoločnosť TurboVision » Kontakt
With hundreds of thousands of customer web sites on the net, a hype of top applications beyond the 100 million, and over twenty years of experience in developing software and applications for the Internet, the core of our business is the implementation of artificial intelligence systems. We live for and with our visions, our projects and customers inspire us to do so. Only visions and ideals can really make progress in the world and drive it forward. Everyday business life is challenged again and with it the demands on modern companies, the requirements of the media and their use in the interests of the company....
viac
Spoločnosť TurboVision » WebVision Architects | Foto: ©[kalafoto@Fotolia]Spoločnosť TurboVision » WebVision Architects
Spoločnosť TurboVision » WebVision Architects
The world is changing day by day, and the speed of the information age is skyrocketing. If we are not ready to keep up, we could miss the connection and stop picking up. If we refuse to look to the future to try to see a vision of what might be possible, we will join the mass and chase the current trends like shadows....
viac
Konzultácie » Thomas Melde je vedúcim a vedúcim myšlienky spoločnosti TurboVision. Technický vývoj v spoločnosti vedie od roku 2000.Konzultácie » Thomas Melde je vedúcim a vedúcim myšlienky spoločnosti TurboVision. Technický vývoj v spoločnosti vedie od roku 2000.
Konzultácie » Thomas Melde je vedúcim a vedúcim myšlienky spoločnosti TurboVision. Technický vývoj v spoločnosti vedie od roku 2000.
Thomas Melde is the head and thought leader of TurboVision. He has been in charge of technical development in the company since 2000....
viac
Konzultácie | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]Konzultácie
Konzultácie

V posledných rokoch sme školili a radili mnohým spoločnostam, organizáciam a ľuďom vo vedúcich postaveniach. Veľmi často sme zistili, že niektorí z nich nemajú odpovede na skutočne dôležité otázky.

...
viac