loading

Vývoj algoritmov a umelej inteligencie pomocou inteligentných dát

Hodnota obrovského množstva dát je determinovaná inteligenciou systému, ktorý ho využíva a vyhodnocuje.

Do procesu vývoja umelej inteligencie sme sa zapojili začiatkom deväťdesiatych rokov. Všetko začalo simulačnými procesmi metódou konečných prvkov v roku 1990. Od tej doby je našou víziou navrhovanie softvéru, ktorý je schopný vytvárať nové metódy, algoritmy a rutiny a reagovať na udalosti spôsobom, ktorý ich robí ich vlastnými. „Vedomie“ sa môže zmeniť. Softvér samozrejme nemá vlastné vedomie. Môže sa však nastaviť tak, aby sa sám upravoval a procesy, ktoré spracoval do času „x“ analogickým spôsobom „A“, teraz spracuje  metódou „B“. Umelá inteligencia nevyhnutne nevyžaduje veľké dáta. Dokonca aj s malým množstvom údajov, ktoré sú dômyselne vybrané a zostavené, je možné zaistiť funkčnosť, akú ani štandardné algoritmy s veľkou hmotnosťou údajov nedokážu dosiahnuť. Hovoríme o trende  inteligentných údajov. Tam smerujeme.

V dnešnom informačnom veku sa vedomosti, informácie, vynálezy, patenty a vývoj stávajú kľúčovými faktormi. Toto sú najväčšie aktíva, na ktoré sa spoločnosť musí sústrediť. V budúcnosti  rozdiel medzi úspechom a neúspechom bude  závisieť na šikovnosti, akou firma využije práve tieto parametre. Organizácie a spoločnosti musia byť pripravené hľadieť do budúcnosti s víziou. Budovanie aktív v spoločnostiach je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Niektoré spoločnosti však nerozumejú úplne rozdielu medzi pasívnymi a aktívnymi investíciami. Namiesto toho sa držia starých strategických prístupov, súťažia s predpokladanou kúpnou silou a zabehnutým nákupným správaním v danom odvetví. Pevne sa zasekli vo vychodených koľajách a svoj podiel na trhu sa  viac menej snažia zabezpečiť nízkou cenou.  Táto stratégia z dlhodobého hľadiska určite nemôže byť kľúčom k úspechu. Skôr cestou do pekla.....

Pred štyridsiatimi, tridsiatimi alebo dvadsiatimi rokmi mnoho spoločností váhalo, či zavedením počítačov nahradť svoje zvyčajné pracovné procesy a využiť  softvér. Dnes je počítač samozrejmosťou v každodennom obchodnom živote. Internet bol tiež spočiatku spochybňovaný a posudzovaný otázne. A dnes - bez internetu by prakticky neexistovala žiadna komunikácia v obchodnom svete.

Aktuálne evidujeme podobný trend, keď hovoríme s firmami a spoločnosťami o ich technologickom napredovaní a internete v budúcnosti. Takmer všetky používajú moderný softvér a sieťové systémy, sú online a spravujú svoje webové stránky nezávisle. V konečnom dôsledku je však každý publikovaný obsah výsledkom jednoduchého vstupu - výstupu. Vždy, keď by mal byť obsah a informácie k dispozícii, musia sa vopred vykonať manuálne procesy.

Na rozdiel od ostatných - my vyvíjame systémy založené na umelej inteligencii, ktoré postupne nahradia manuálne procesy. To však nie je všetko! Našim cieľom je budovanie aktív vašej firmy prostredníctvom umelej inteligencie.

Nie každý webový projekt je vhodný na generovanie predaja. Vo všeobecnosti by však generovanie predaja malo byť základom každej podnikateľskej činnosti. Väčšina operátorov webových stránok, žiaľ, nechápe, ako skutočne realizovať projekt, aby sa stal skôr aktívom podniku než investíciou.

Bežnou realitou je, že do projektu sú často zapojení partneri, ktorým chýba vizionárske cítenie, účtovné a finančné know-how, ako aj skúsenosti s riešením zložitých ekonomických systémov. Každý operuje na svojom piesočku a jeho vizionárstvo končí na špičke jeho nosa..... Pre konečný úspech projektu je nevyhnutná prítomnosť osoby- konzultanta- projektového manažéra, ktorý má skúsenosti vo všetkých prelínajúcich sa spojoch, programovaní, marketingu, ekonomických parametroch. Aby váš projekt bol perspektívny, potrebujete konzultantov, ktorí presne vedia, kde sú citlivé pákové mechanizmy a ako ich implementovať. Ak sa celý proces zrealizuje správne, môžete očakávať zaujímavý exponenciálny efekt.

Ani najlepší programátori, grafici alebo analytici nie sú zárukou úspechu, ak postrádate dobrú stratégiu, koncepciu a  dobrého manažéra projektu.

Uspešný projekt je schopný generovať návratnosť mnohých stoviek alebo dokonca tisícok za každé investované EUR a nezriedka projekty dosahujú dvojciferné percentuálne zvýšenie ročného zisku. Pomáhajú nielen zvládnuť infláciu, ale aj aktívne ovplyvňujú hospodársku súťaž a trhy.

Vo všeobecnosti všetkých zaujíma hlavne otázka ziskovosti, či sa investícia vyplatí a aká bude jej návratnosť. Investori  si často lámu hlavy nad sumami investícií, ktorých ROI je sotva vypočítateľná vopred. Nie zriedka sa potom prijímajú rozhodnutia, ktoré znižujú výšku investície, pričom odhadnúť aký ušlý zisk súvisí so znížením nákladov sa nikto nesnaží. Žijeme v informačnom veku a informácie sú takmer na nezaplatenie. Iba tí, ktorí vedia, ako umiestniť páky na správne miesta, budú môcť konečne využiť pákový efekt pre seba a svoje podnikanie.


Toto všetko nám ukazuje, aké dôležité je dlhodobé a na cieľ orientované plánovanie, online stratégia a súvisiaci koncept. Aj dobre vymyslené nápady nemajú šancu sa zrealizovať, ak chýba jasný koncept, dobrá stratégia, alebo „prekážky“ počiatočných investícií nie sú zvládnuté.26.244 další čitali aj tento obsah

Spoločnosť TurboVision » Intelligence Kvantový Skok | Foto: ©[vgstudio@Fotolia]Spoločnosť TurboVision » Intelligence Kvantový Skok
Spoločnosť TurboVision » Intelligence Kvantový Skok
The world is changing day by day, and the speed of the information age is skyrocketing. If we are not ready to keep up, we miss the connection and do not catch up. If we refuse to look to the future to try to see a vision of what might be possible, we will join in with the crowd and chase the current trends like shadows. It is those who cling to their old ideas, those who are left behind....
viac
desk.VISION | Foto: ©[kalafoto@Fotolia]desk.VISION
desk.VISION
Bez ohľadu na to, kde sú údaje spravované a pre ktoré kanály boli pôvodne vytvorené, s CIS desk.VISION sú všetky informácie centrálne organizované. Zabezpečujú nielen relevantný a konkrétny obsah pomocou algoritmov a procesov umelej inteligencie, ale aj stúpajúcu výnosovú krivku tak na strane spoločnosti, ako aj na strane zákazníka....
viac
Umela Inteligencia | Foto: ©[sellingpix@Fotolia]Umela Inteligencia
Umela Inteligencia
Vyvíjaniu systémov, založených na umelej inteligencii sa venujem dlhodobo. Sme presvedčení, že postupne čoraz viac nahradia manuálne procesy. To však nie je všetko. Našim cieľom je pomocou umelej inteligencie budovať aktíva našich klientov. Niekoľko našich zákazníkov, ktorých sprevádzame aj výskumnými projektmi, už výsledky jasne cítia.

...
viac
Manažment Projektov | Foto: ©[pressmaster@Fotolia]Manažment Projektov
Manažment Projektov

Vzhľadom na stále komplexnejšie ponuky a služby v internetovom sektore, odlíšiť sa od rozmanitosti trhu je možné jedine  inovatívnymi riešeniami a novým vývojom. 
Naša kreativita nie je primárne zameraná na existujúce produktové línie, skôr sa venuje vývoju nových procesov a technológií.

 

...
viac
Konzultácie | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]Konzultácie
Konzultácie

V posledných rokoch sme školili a radili mnohým spoločnostam, organizáciam a ľuďom vo vedúcich postaveniach. Veľmi často sme zistili, že niektorí z nich nemajú odpovede na skutočne dôležité otázky.

...
viac