loading

S umelou inteligenciou dobijete online trhy budúcnosti

Portály budúceho desaťročia chcú čeliť novým výzvam.

Vyvíjaniu systémov, založených na umelej inteligencii sa venujem dlhodobo. Sme presvedčení, že postupne čoraz viac nahradia manuálne procesy. To však nie je všetko. Našim cieľom je pomocou umelej inteligencie budovať aktíva našich klientov. Niekoľko našich zákazníkov, ktorých sprevádzame aj výskumnými projektmi, už výsledky jasne cítia.

S inštaláciou prvých systémov založených na umelej inteligencii sme začali už začiatkom milénia. Dlhodobé štúdie ukázali, že umelá inteligencia aktívne ovplyvňuje dosahovaný benefit spoločností a táto pozitívna orientácia sa v priebehu rokov zvyšuje. Za obdobie desiatich rokov boli investičné náklady na aplikovanie umelej inteligencie niekedy nižšie ako osem percent v porovnaní s dosiahnutým rastom predaja.

Prečo umelá inteligencia?

Zo skúsenosti vieme, že čím väčšia spoločnosť, alebo organizácia, tým ťažšie reaguje na zmeny trhu a na správanie klientely. Rozhodnutia často závisia od jednotlivcov. Ich správnosť, či nesprávnosť môže byť hrozbou pre samotnú existenciu spoločnosti a jej budúcnosť. Umelá inteligencia pomáha reagovať na zmeny a realizovať rozhodnutia v zlomku sekundy a posúva spoločnoť do dlhodobej perspektívy, ktorá ju odlišuje od konkurencie.

Ľudská myseľ funguje inak. Naše podvedomie je formované naším vnímaním a skúsenosťami a pomáha nám pri rôznych každodenných rozhodnutiach. Bez nášho podvedomia by sme neboli schopní filtrovať z množstva informácií, ktorým čelíme každý deň. Filtre nakoniec stanovia kritériá, ktoré používame pri rozhodovaní. Naše rozhodnutia však nie sú vždy racionálne a nemusia byť správne. Často sa dostávame do pascí myslenia, ktorým by bolo lepšie sa vyhnúť. Najmä pri dôležitých rozhodnutiach je potrebné vylúčiť chyby odôvodnenia.

Zamestnanci v spoločnostiach a organizáciách často hovoria o exponenciálnom raste, ale vo väčšine prípadov nedokážu racionálne pochopiť jeho veľkosť.

Nasledujúci príklad to ilustruje veľmi jasne:
Máte na výber. Dostanete 500 EUR každý deň po dobu 30 dní. Druhou možnosťou je 1 cent v prvý deň, 2 centy v druhý deň a suma z predchádzajúceho dňa sa vždy zdvojnásobí. Ktorú variantu by ste si vybrali?

Ak dostávate 500 EUR za deň počas 30 dní, skončíte so sumou 15 000 EUR. Ak sa rozhodnete pre variant 2, po 30 dňoch by ste dostali sumu 5 368 709,12 EUR.
Koľko z vašich zamestnancov by si vybralo prvú možnosť ....? ...väčšina!

Ľudia nie sú schopní racionálne vnímať exponenciálny rast a myslieť komplexne. Aj keď je to ťažké pripustiť , je to tak. Na našich individuálnych koučingových stretnutiach a seminároch používame veľa praktických príkladov na ilustráciu obmedzení ľudského myslenia a racionálneho rozhodovania pri vedení spoločností a organizácií.

Práve z tohto dôvodu systémy umelej inteligencie môžu hrať kľúčovú úlohu v spoločnostiach a organizáciách, ktoré vo svojich online portáloch a obchodoch využívajú rôzne spôsoby prípravy, publikovania a doručovania obsahu, ako aj chanell marketingu......to všetko môže mať podstatný vplyv na ich úspech.

2.627 další odporučiju aj tento obsah

desk.VISION | Foto: ©[kalafoto@Fotolia]desk.VISION
desk.VISION
Bez ohľadu na to, kde sú údaje spravované a pre ktoré kanály boli pôvodne vytvorené, s CIS desk.VISION sú všetky informácie centrálne organizované. Zabezpečujú nielen relevantný a konkrétny obsah pomocou algoritmov a procesov umelej inteligencie, ale aj stúpajúcu výnosovú krivku tak na strane spoločnosti, ako aj na strane zákazníka....
viac
Manažment Projektov | Foto: ©[pressmaster@Fotolia]Manažment Projektov
Manažment Projektov

Vzhľadom na stále komplexnejšie ponuky a služby v internetovom sektore, odlíšiť sa od rozmanitosti trhu je možné jedine  inovatívnymi riešeniami a novým vývojom. 
Naša kreativita nie je primárne zameraná na existujúce produktové línie, skôr sa venuje vývoju nových procesov a technológií.

 

...
viac
Spoločnosť TurboVision » Intelligence Kvantový Skok | Foto: ©[vgstudio@Fotolia]Spoločnosť TurboVision » Intelligence Kvantový Skok
Spoločnosť TurboVision » Intelligence Kvantový Skok
The world is changing day by day, and the speed of the information age is skyrocketing. If we are not ready to keep up, we miss the connection and do not catch up. If we refuse to look to the future to try to see a vision of what might be possible, we will join in with the crowd and chase the current trends like shadows. It is those who cling to their old ideas, those who are left behind....
viac
Projektovanie a Vývoj | Foto: ©[NAN@Fotolia]Projektovanie a Vývoj
Projektovanie a Vývoj

Spoločnosti, ktorých produkty a služby závisia na Big Data, sú v súčasnosti na svojom Zenite. Ľudia sa však nezaujímajú o rozsiahle zbierky údajov ani o zasahovanie do súkromia. Prínos aj veľkého množstva údajov má hodnotu len vtedy, ak ste schopní využívať inteligentné algoritmi na ich vyhodnocovanie.

...
viac
Konzultácie | Foto: ©[Yuri Arcurs@Fotolia]Konzultácie
Konzultácie

V posledných rokoch sme školili a radili mnohým spoločnostam, organizáciam a ľuďom vo vedúcich postaveniach. Veľmi často sme zistili, že niektorí z nich nemajú odpovede na skutočne dôležité otázky.

...
viac