loading

Podporujeme vás pri hľadaní najlepšieho konceptu úspechu

Naše skúsenosti sú založené na údajoch z viac ako 20 miliónov hodín používania internetu, z mnohých realizovaných projektov a vývoja

V posledných rokoch sme školili a radili mnohým spoločnostam, organizáciam a ľuďom vo vedúcich postaveniach. Veľmi často sme zistili, že niektorí z nich nemajú odpovede na skutočne dôležité otázky.

Váš biznis môže ľahko zlyhať, ak nemáte jasnú predstavu o ľuďoch, ktorých chcete osloviť. To je však kľúč k úspechu. Ak nemáte zadefinovanú cieľovú skupinu, nemôžte sa pohnúť ďalej a riešiť ďalšie otázky. Je takmer nemožné predať Harley Davidson osamelej matke s tromi deťmi alebo lak na vlasy z L'oréalu jazdcovi Harley Davidson.

Bez vymedzenia cieľovej skupiny, bez jasného cieľa a silného poslania s ním spojeného, ako aj bez odkazu na značku, bude ťažké vytvoriť sľubný projekt. Namiesto toho sa pozriete, čo robí konkurencia, preveríte súčasné trendy a pokúsite sa zorientovať. Výsledkom je projekt , ktorý sa ničím neodlišuje, plavíte sa vo vodách mainstramu, opakujeme to, čo robia všetci ostatní .....chcete počuť pravdu? V reály je nemožné uspieť týmto spôsobom. Váš projekt je odsúdený na neúspech.

Náš senior konzultant, zakladateľ spoločnosti, investor, vizionár a autor Thomas Melde predstavil vo svojej knihe Perspektivwechsel kompendium skúseností z viac ako dvadsaťpäťročnej spolupráce s malými, strednými a veľkými spoločnosťami, ako aj z projektov na medzinárodnej úrovni. Zhromaždené informácie pochádzajú z pozorovania správania používateľov a analýzy rôznych cieľových skupín na rôznych trhoch na celom svete. Za týmto účelom sa skúmalo správanie ľudí z viac ako sto krajín. Zistenia a závery vychádzajú z informácií a údajov z viac ako 20 miliónov hodín používania internetu v projektoch, ktoré boli realizované na základe vývoja vlastného softvéru. Ide o činnosti viac ako miliardy online minút, počas ktorých používatelia mali prístup k softvérovým projektom a webovým portálom, ktoré si sami vytvorili.

Koncept úspechu je rovnako platný pre realizáciu projektov na internete ako v mnohých iných oblastiach života. Je dôležité pochopiť, ako cieľové skupiny reagujú a ako sa dá využiť príležitosť na aktívne ovplyvňovanie zacielenia obvyklými produktmi. Mentálne spúšťače sú kľúčom k úspechu. Voľba správneho spôsobu rozhodne, či nakoniec dorazíme do cieľa. Náš pyramídový koncept je založený na skúsenostiach a poznatkoch, ktoré sme získali z našich národných a medzinárodných projektov.

Naše vízie a veľké ciele nás vedú k mimoriadnym výsledkom a úspechu. Prvky pyramídového konceptu ukazujú, do akej miery môžu jednotlivé oblasti a kritériá ovplyvniť budúci úspech a výsledky. Komplexne zvažujeme, ktoré opatrenia v online marketingu sú podporované správnou stratégiou a ako zahrnúť konverzné kanály už do plánovania projektu. Tvorba majetku je základom silných spoločností a organizácií. Majetkom - assetom- sa  môže stať aj online projekt. Nový vek nám ponúka viac príležitostí a možností než si myslíme. Pri konzultáciách s klientom sa postupne generujú najlepšie postupy a riešenia. Snažíme sa pomôcť prekonať rigidné a zastarané vzorce myslenia. Na seminároch vysvetlujeme na mnohých  praktických príkladoch, ako klasické každodenné chyby môžu negatívne ovplyvniť úspech projektu.

Naše nápady a metódy sú založené na výsledkoch výskumu a vývoja za viac ako dvadsať rokov. Našim cieľom nie je  prispôsobiť vaše vlastné stratégie súčasným trendom a konkurencii, ale o vytvorenie nových postupov a zameranie sa na inovatívne oslovenie používateľov. Skúsenosti z mnohých projektov a spolupráca so zákazníkmi v Európe, Amerike a Ázii potvrdzujú, že naša stratégia je úspešná na rôznych trhoch, v rôzne zameraných spoločnostiach a organizáciách.

 
Zmeny v posledných rokoch boli také podstatné, že si dnes nemôžme dovoliť držať sa starých spôsobov myslenia a pokračovať v učení, ktoré vychádza zo zákonov priemyselného veku minulého storočia. Náš svet sa v informačnom veku mení tak rýchlo, že mnohé z včerajších úspešných konceptov už nefungujú.

Vedúce osobnosti -Decision makers - musia byť samozrejme pripravení vyskúšať svoje vlastné spôsoby myslenia. Naše nápady, prístupy a metódy by mali pomôcť spochybniť myšlienkové procesy, ktoré sú hlboko zakorenené po celé desaťročia, a hľadať vizionárov v nás samých.

850 další odporučiju aj tento obsah

Konzultácie » Thomas Melde je vedúcim a vedúcim myšlienky spoločnosti TurboVision. Technický vývoj v spoločnosti vedie od roku 2000.Konzultácie » Thomas Melde je vedúcim a vedúcim myšlienky spoločnosti TurboVision. Technický vývoj v spoločnosti vedie od roku 2000.
Konzultácie » Thomas Melde je vedúcim a vedúcim myšlienky spoločnosti TurboVision. Technický vývoj v spoločnosti vedie od roku 2000.
Thomas Melde is the head and thought leader of TurboVision. He has been in charge of technical development in the company since 2000....
viac
Spoločnosť TurboVisionSpoločnosť TurboVision
Spoločnosť TurboVision

Netvrdíme, že sme najlepší. Firiem s podobným zameraním je veľa. My sa však odlišujeme. Tam, kde ostatní opakujú, to čo vidia u susedov a plávu v zabehnutých vodách, my prinášane inovacie. Nové, neokukané, netradičné, odvážne riešenia. Nie je našim cieľom stať sa kvapkou v oceáne. My sami chceme byť oceánom ! Pre nás je podstatná kvalita našej práce a našich výrobkov. A tak isto odlišnosť ! Nestotožňujeme sa s mainstreamovými riešeniami, nenájdete nás v masovom hlavnom prúde. Prinášame riešenia pre odvážnych vizionárov, pripravených prekonávať prekážky a preskočiť budúcnosť. Tam, kde tradičné softvérové ​​a internetové riešenia dosahujú svoje limity, kde ľudská myseľ už nedokáže udržať tempo, implementujeme umelú inteligenciu a vytvárame produkty na správu údajov s maximálnou komplexnosťou na najvyššej matematickej úrovni.

...
viac
desk.VISION | Foto: ©[kalafoto@Fotolia]desk.VISION
desk.VISION
Bez ohľadu na to, kde sú údaje spravované a pre ktoré kanály boli pôvodne vytvorené, s CIS desk.VISION sú všetky informácie centrálne organizované. Zabezpečujú nielen relevantný a konkrétny obsah pomocou algoritmov a procesov umelej inteligencie, ale aj stúpajúcu výnosovú krivku tak na strane spoločnosti, ako aj na strane zákazníka....
viac
Spoločnosť TurboVision » Intelligence Kvantový Skok | Foto: ©[vgstudio@Fotolia]Spoločnosť TurboVision » Intelligence Kvantový Skok
Spoločnosť TurboVision » Intelligence Kvantový Skok
The world is changing day by day, and the speed of the information age is skyrocketing. If we are not ready to keep up, we miss the connection and do not catch up. If we refuse to look to the future to try to see a vision of what might be possible, we will join in with the crowd and chase the current trends like shadows. It is those who cling to their old ideas, those who are left behind....
viac
Projektovanie a Vývoj | Foto: ©[NAN@Fotolia]Projektovanie a Vývoj
Projektovanie a Vývoj

Spoločnosti, ktorých produkty a služby závisia na Big Data, sú v súčasnosti na svojom Zenite. Ľudia sa však nezaujímajú o rozsiahle zbierky údajov ani o zasahovanie do súkromia. Prínos aj veľkého množstva údajov má hodnotu len vtedy, ak ste schopní využívať inteligentné algoritmi na ich vyhodnocovanie.

...
viac